Dla kogo jest becikowe?

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dla kogo jest becikowe? W naszym kraju od dłuższego czasu mamy problem demograficzny. Rodzi się co raz mniej dzieci, a do tego wiele osób zdecydowało się na wyjazd za granicę, by nie tylko zarabiać pieniądzem, ale również po to, by pozostać tam na stałe. Powoduje to zagrożenie dla całego społeczeństwa, które bardzo szybko się zaczyna starzeć. Socjolodzy i politycy biją na alarm, jednak nie wszyscy mają jeden pomysł na przeciwdziałanie temu zjawisku. Jedno proponują rozwiązanie systemowe – sprawienie, że nasi rodacy będą nie tylko chcieli płodzić dzieci, ale również pozostawać w kraju, by tutaj te dzieci wychować. Inni natomiast proponują doraźną pomoc dla rodziców nowych dzieci – poprzez wypłacanie jednorazowego zasiłku – czyli becikowego. Becikowe początkowo było zasiłkiem jednorazowym wypłacanym przez poniektóre samorządy, dopiero w roku 2005 przed wyborami zasiłek ten stał się ogólnopolski. Rozwiązanie to obejmowało początkowo wszystkich rodziców, nie zależnie od tego jakim się mogą pochwalić dochodem. Jednak w roku 2011 głosami rządzącej koalicji uchwalono, że zasiłek ten będzie wypłacany, ale tylko rodzinom, które nie osiągają określonego dochodu na osobę. Zasiłek ten nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż jest on jednorazowy i nie daje on podstaw do tego by młodzi rodzice chcieli pozostać w naszym kraju z małym dzieckiem.

Becikowe – komu przysługuje?

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Becikowe – komu przysługuje? Becikowe, to zasiłek jednorazowy przyznawany od roku 2005 i miał on się przyczynić do wzrostu liczby narodzin dzieci na terenie naszego kraju. Początkowo zasiłek ten przysługiwał każdemu, komu się urodziło dziecko, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów, jednak po zmianach, do których doszło w roku 2012, od 1 stycznia 2013, zasiłek ten przysługuje jedynie osobom, które nie uzyskały dochodów większych niż 1922zł netto na osobę w rodzinie. Nowelizacja ustawy o wspomnianym zasiłku spowodowała, ze trudniej jest otrzymać becikowe. Pierwszym warunkiem jest to, by rodzina, która się ubiega o wspomniany zasiłek zamieszkiwała na stałe na terenie Polski, co najmniej rok przed urodzinami dziecka. Służyć temu ma między innymi zaświadczenie, że kobieta, która urodziła dziecko, była od 10 tygodnia ciąży pod opieką lekarza specjalisty. Po urodzeniu dziecka o becikowe można się starać w ciągu 12 miesięcy od jego narodzin. Wraz z wnioskiem trzeba przedłożyć zaświadczenie o dochodach, dokument wystawiony przez urząd stanu cywilnego poświadczający narodziny dziecka, a także ksero dowodu osobistego i oświadczenie, że nie pobierano jeszcze na dziecko takiego zasiłku. Konstrukcja tego zasiłku jest taka, że ma on być przeznaczony na potrzeby dziecka, ale z tym jest czasem całkiem inaczej.

Dokumenty do becikowego

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dokumenty do becikowego Aby móc otrzymać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tak zwane „becikowe” trzeba spełnić określone warunki a przede wszystkim złożyć wniosek, bez złożenia wniosku nie otrzymamy takiej zapomogi. Celem złożenia wniosku należy udać się do Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej lub miejsca gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne. Do wniosku należy dołączyć także inne niezbędne do wypłaty dokumenty. Nie należy się zniechęcać tym, że musimy skompletować dokumenty, należy je jedynie przygotować i dostarczyć do odpowiedniej instytucji, która dokona wypłaty i ewentualnie wskaże brakujące jeszcze dokumenty. Urząd dokonujący wypłaty zapomogi musi zrobić to przecież na podstawie dokumentów, jakie wskazuje ustawa a brak tych dokumentów uniemożliwi mu wypłatę. Dlatego weźmy ze sobą dokument tożsamości, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że matka pozostawała pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży do porodu, zaświadczenie o wysokości dochodów. Wniosek wraz z dokumentami musimy złożyć do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka opieką lub przysposobienia w przypadku opiekuna prawnego, nie złożenie wniosku we wskazanym terminie spowoduje, ze wniosek pozostanie załatwiony bez rozpatrzenia.

Czy becikowe to dobry pomysł?

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Czy becikowe to dobry pomysł? W każdym kraju system emerytalny bazuje na tym, że młode pokolenia pracują na emerytury obecnych uposażonych do pobierania tych świadczeń. Aby ten system działał jak należy potrzeba, by przynajmniej liczba młodych ludzi nie zmniejszała się, czyli, by społeczeństwo się nie starzało. Niestety w naszym kraju liczba urodzeń ciągle spada, mamy niż demograficzny. Dodatkowo niekorzystne dla naszego kraju jest emigracja zarobkowa, na którą się zdecydowało około 2 milionów naszych obywateli. Socjologowie biją na alarm. Niektóre samorządy aby zachęcić kobiety do rodzenia dzieci, zdecydowały się na wypłacanie jednorazowych zasiłków dla swoich obywatelek, które urodziły dziecko. Idąc tym śladem chcąc się przypodobać wyborcom, politycy LPR, przeforsowali podobny projekt w sejmie i od 2005 roku dzięki Ustawie o Świadczeniach Rodzinnych, wypłacany jest zasiłek, który został nazwany Becikowe. Jest to zasiłek jednorazowy wypłacany wstępnie, każdemu, kto wystąpił o jego wypłatę, nie zależnie od wysokości dochodu, a od stycznia 2013 jedynie tym rodzinom, które nie osiągnęły dochodu rzędu 1922zł netto na osobę. Jednak jak się szybko okazało, jednorazowy zasiłek nie podniósł wskaźnika urodzin, ani też nie powstrzymał dalszej emigracji młodych ludzi.

Becikowe – właściwie po co?

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Becikowe – właściwie po co? Trzeba powiedzieć, że problem z niżem demograficznym nie jest niczym nowym. Liczba narodzin dzieci w wielu krajach spada z każdym rokiem, również to dotyczy naszego kraju. Wielu specjalistów w całej Europie zastanawia się co zrobić, żeby więcej się rodziło dzieci. Najczęściej są to działania długofalowe, które mają sprawić, że rodzicom dzieci będzie się żyło lepiej. Są więc to ułatwienia w prawie pracy, ułatwienia w dostępie do żłobków oraz przedszkoli, a także system złożony zasiłków oraz dopłat. To daje powolne rezultaty. Jednak trzeba trochę poczekać, na to by sytuacja się widocznie poprawiła. W naszym kraju politycy poszli zupełnie w inną stronę. Biorąc na wzór działania niektórych samorządów, politycy LPR przeforsowali pomysł, że każda rodzina, która doczeka się potomka będzie otrzymywać jednorazowy zasiłek, zwany becikowym, który ma być z złożenia przeznaczony na potrzeby dziecka. Zasiłek ten był początkowo przyznawany każdej rodzinie nie zależnie od tego jakie wysokie dochody uzyskiwała. Co gorsza, w sporej liczbie rodzin, becikowe, było przeznaczone na inne potrzeby jak dziecko. W żaden sposób zasiłek ten nie spowodował wzrostu liczby narodzin, gdyż po tym jednorazowym zasiłku rodzina nie otrzymywała od państwa polskiego, większych ułatwień.